SJP 1985/1, Hoge Raad 03-04-1914, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Erfrecht, Materiële kenmerken uiterste wil

Samenvatting

Broekman en Snoeck gaan op 6 maart 1908 over tot verdeling van twee hen in eigendom toekomende villa's te Hilversum. Ieder krijgt de door hem bewoonde villa toegedeeld. Bij de verdeling wordt afgesproken dat bij overlijden van één van hen, de langstlevende het recht heeft de aan de eerststervende toegedeelde villa te kopen voor de prijs waarvoor het in de verdeling was betrokken. De langstlevende moet zich echter binnen drie maanden na overlijden over de uitoefening van dit recht verklaren. …

Verder lezen
Terug naar overzicht