SJP 1985/3, Hoge Raad 21-06-1929, , Zaaknummer onbekend

Inhoudsindicatie

Erfrecht, Testamentaire voorwaarde, Tweetrapsmakingen

Samenvatting

Doesburg, behorende tot de Nederduits Hervormde Kerk (haar echtgenoot was Rooms Katholiek), maakt in 1891 een testament waarin zij haar pleegkind Elisabeth Tisper, Rooms Katholieke (Doesburg's echtgenoot heeft haar laten dopen; Elisabeth was afkomstig van een niet-Katholieke moeder), tot erfgenaam benoemt onder de voorwaarde dat de erfstelling zou vervallen indien de kinderen die mochten worden geboren uit een door haar aangegaan huwelijk, niet voor hun tweede levensjaar in de Nederduitse Hervormde Kerk zouden zijn gedoopt…

Verder lezen
Terug naar overzicht