Slopen zonder bouwbedoeling (2001.43.3283)


Lenos bespreekt het arrest van de Hoge Raad van 10 augustus 2001 (FBN 2001, nr 40). In dit arrest heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat de sloop van de bestaande opstallen niet altijd tot een bouwterrein voor de BTW hoeft te leiden. Volgens de Hoge Raad is het oogmerk van de sloophandelingen van belang. Wanneer de sloop niet plaatsvindt met het oog op de bebouwing, maar om andere redenen, bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen, is sprake van onbebouwde grond die niet in de BTW-sfeer zit.

De…

Verder lezen