Sluiting op grond van Gemeentewet


Rechtbank Limburg
3 september 2014, ECLI:NL:RBLIM:2014:7618

De verhuurder (een woningstichting) vordert in kort geding de ontruiming van een woning. De verhuurder heeft de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden op grond van artikel 7:231 lid 2 BW nadat de burgemeester die woning op grond van artikel 174a van de Gemeentewet voor een periode van drie maanden heeft gesloten. De voorzieningenrechter wijst de vordering af, omdat in dit geval (waarin in kort geding ontruiming gevorderd wordt na een buitengerechtelijke ontbinding naar aanleiding…

Verder lezen
Terug naar overzicht