Smartengeld (2008.49.2003)


Voordat echtelieden in gemeenschap van goederen huwden ontving de vrouw een bedrag wegens smartengeld (immateriële schadevergoeding). Het ontvangen bedrag is niet afgezonderd gehouden in een lijfrente of verzekeringspolis maar is tijdens het huwelijk aangewend voor de aanschaf van een woning op naam van beide echtgenoten. Nadat de echtscheiding is uitgesproken stelt de man dat op grond van het vorenstaande zijns inziens geen bedrag is aan te wijzen dat buiten de gemeenschap van goederen valt. 
Het hof is, evenals de rechtbank, van oordeel dat het smartengeld naar de geldende maatschappelijke…

Verder lezen
Terug naar overzicht