Sneller handelen bestuursrechter


Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft bekendgemaakt dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie dat bestuursrechters meer mogelijkheden biedt om zaken sneller en definitief af te doen. De maatregelen zijn onderdeel van de Innovatieagenda rechtsbestel.

Het ministerie licht toe dat door de vernieuwingen in het bestuursprocesrecht het minder vaak nodig is om een nieuw besluitvormingstraject te volgen als de rechter gebreken in een besluit heeft geconstateerd, hetgeen vertraging in de procedure voorkomt. Het ministerie heeft nogmaals aangegeven dat het kabinetsbeleid erop gericht is te bevorderen dat zoveel mogelijk geschillen na afloop van één bestuursrechtelijke procedure definitief zijn beslecht, dus dat de eerste uitspraak van de bestuursrechter ook daadwerkelijk een einduitspraak is.

Een ander doel is om een besluit tijdens de beroepsfase te wijzigen en om onbelangrijke gebreken te passeren. Verder komt er volgens het ministerie een algemene verplichting voor de bestuursrechter om het hem voorgelegde geschil zo veel mogelijk definitief te beslechten en krijgt de rechter ruimere bevoegdheden om een passende uitspraak te doen als hij het beroep gegrond acht.

Persbericht www.rijksoverheid.nl, 30 maart 2012

Verder lezen
Terug naar overzicht