SNS-beleggers mogen volgens Hoge Raad vragen om enquête wanbeleid


De Hoge Raad bevestigt de eerdere uitspraak van de Ondernemingskamer en oordeelt dat de voormalig aandeelhouders van SNS-bank ontvankelijk zijn in hun verzoek tot onderzoek naar het beleid bij SNS, ondanks de onteigening van hun aandelen op grond van de Interventiewet. De Hoge Raad oordeelt dat er geen strijd is met de kapitaalseis van art. 2:346 BW en dat ook doel en strekking van de Interventiewet niet aan ontvankelijkheid in de weg staan.

Achtergrond
Op 1 februari 2013 onteigende de minister van Financiën de aandelen in SNS…

Verder lezen
Terug naar overzicht