‘Spaarhypotheek’ en door overlijden ontbonden huwelijksgemeenschap (1995.2178)


In geval van een ‘spaarhypotheek’ komt bij het verstrijken van de looptijd het gespaarde bedrag tot uitkering op grond van het spaarcontract.

Indien door overlijden het verzekerde bedrag tot uitkering komt vóór het verstrijken van de looptijd van de verzekering, wordt uitgekeerd op grond van een risicoverzekering. Dan wordt derhalve aan de begunstigde uitgekeerd buiten de nalatenschap of de ontbonden huwelijksgemeenschap om.

M.J.A. van Mourik

WPNR 1995/6174 blz. 214

Verder lezen