Spanning tussen WNT en Wwz bij vertrekregeling topfunctionaris


Aan de kantonrechter is de vraag voorgelegd of de transitievergoeding onder de werking van de WNT valt en of de WNT de hoogte van de transitievergoeding normeert, als die op een hoger dan het onder de WNT toegestane bedrag uitkomt. De kantonrechter stelt dat de wetgever zich kennelijk niet heeft gerealiseerd dat zich een spanning tussen beide wetten zou kunnen voordoen.  De transitievergoeding is uitgezonderd van de normering van de WNT maar cumulatie is in strijd met (het doel van) de WNT. Vergoedingen aan derden (rechtsbijstand, pensioenadvies…

Verder lezen
Terug naar overzicht