SPECIAL – Behoud van medezeggenschap bij overgang van onderneming


Wat is het gevolg van een overgang van (een deel van een) onderneming voor de ondernemingsraad? Kan deze blijven bestaan? Moeten er nieuwe verkiezingen komen? Kan de ‘ontvangende’ ondernemingsraad gezien worden als de rechtsopvolger? Of zijn maatwerkafspraken gewenst? Dit zijn vragen die in de praktijk veelvuldig opdoemen. In de Wet op de ondernemingsraden is hierover geen specifieke regeling opgenomen. Het uitgangspunt van de wetgever bij de implementatie van de Europese richtlijn over overgang van onderneming is geweest dat met de WOR reeds op adequate wijze in medezeggenschap is voorzien. De vraag is of dit juist is. De vraag valt uiteen in twee aspecten: hoe is de overgang van medezeggenschapsrechten geregeld en hoe is geregeld dat er een einde komt aan een ondernemingsraad? In dit artikel zullen we de Nederlandse wetgeving en rechtspraak analyseren in relatie tot de Europese richtlijn en stilstaan bij oplossingen die in de medezeggenschapspraktijk voorkomen. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht