SPECIAL – Een lacune in ontslagbescherming bij overgang van onderneming


Zou de wetgever op de hoogte zijn van hoe ontslagbescherming uitwerkt in geval van overgang van onderneming?1 Ik kan het mij moeilijk voorstellen, omdat de situatie zoals zij nu is, mijns inziens tot een onmiddellijk ingrijpen zou hebben moeten leiden.2 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht