SPECIAL – Gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte in het arbeidsrecht


Op 15 maart 2009 werd de werking van de Wet gelijke behandeling op grond van handicap en chronische ziekte (WGBH/CZ) uitgebreid tot de meeste aspecten van woonruimte (aanbieden, bemiddelen, overeenkomen, etc.) en met ingang van het eerstkomende nieuwe schooljaar, op 1 augustus 2009, zal die wet ook gaan gelden voor het primaire en voortgezette onderwijs (toegang, toetsen, diploma’s, etc.).1 Hoewel deze uitbreiding van de werkingssfeer van de WGBH/CZ niet direct relevant is voor het arbeidsrecht, ligt het voor de hand dat zij de bekendheid van deze wet zal vergroten, met als gevolg dat werknemers en hun raadslieden vaker op de gedachte zullen komen deze nu nog relatief onbekende en naar mijn indruk bij advocaten weinig beminde wet in de strijd te werpen. Met dit artikel hoop ik een kleine bijdrage te leveren aan het bekend en vooral bemind raken van de WGBH/CZ, vooral bij werknemersadvocaten. Deze zouden naar mijn indruk vaker de WGBH/CZ kunnen inzetten ten behoeve van hun cliënten. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht