SPECIAL – Informatie en privacy bij overgang van onderneming


De Hoge Raad heeft recentelijk een arrest gewezen waarin de omvang van de informatieverplichting aan werknemers bij overgang van onderneming aan de orde kwam. Op basis van dit arrest moet worden geconcludeerd dat deze verplichting vergaand is. Auteurs zullen in dit artikel ingaan op het recht van de werknemers op informatie bij overgang van onderneming, zowel in het geval binnen de onderneming een ondernemingsraad is ingesteld als in de situatie dat dit niet het geval is. Ook de vaak onderbelichte privacyrechten van werknemers voor en tijdens de overgang van onderneming komen in dit artikel aan bod. 


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht