Splitsing noch contractovername (2010.5.2003)


Een NS Cargo sloot in 1999 een spooraansluitingsovereenkomst met Europoort. NS Cargo is vervolgens na een juridische fusie voortgezet als Railion Nederland N.V. Rechtbank Utrecht, 15 april 2009, LJN BI1200, oordeelde over de vraag of Europoort een vordering wegens wanprestatie heeft op Railion Nederland N.V. Raillion stelt namelijk geen partij bij de overeenkomst te zijn omdat deze overeenkomst destijds buiten de fusie is gehouden.
De wenk onder de uitspraak merkt op dat Railion in deze zaak nalaat te stellen op welke rechtsgrond het afzonderen…

Verder lezen
Terug naar overzicht