Splitsing van pensioenfondsen en de gevolgen van de nieuwe wetgeving (1999.02.2013)


De wetgeving die sinds 1 januari 1998 splitsing van rechtspersonen mogelijk maakt, is ook van toepassing op pensioenfondsen. In casu wordt achtereenvolgens aandacht geschonken aan de bij splitsing te volgen procedure, de mogelijkheid van partijen om in verzet te komen, eventuele wijziging of ontbinding van overeenkomsten tot splitsing door de rechter, gevolgen van eventuele onduidelijkheid bij de toedeling van vermogensbestanddelen en aansprakelijkheid.

Alleen de splitsing van stichtingen komt aan de orde, omdat vrijwel alle pensioenfondsen de rechtsvorm van de stichting kennen.

F.K. BuijnA.…

Verder lezen