Splitsing van rechtspersonen (1996.36.2338)


Het themanummer van Vennootschap en Onderneming van juli/augustus 1996 over het wetsvoorstel houdende een regeling van de splitsing van rechtspersonen (zie ND 1996, 30.2301) wordt door Anker geopend onder verwijzing naar de achtergrond van het wetsvoorstel het voorstel in grote lijnen besproken. Van Everdingen gaat in op enkele aan passingen van Boek 2 die naast de invoeging van twee nieuwe afdelingen in titel 7 over de splitsing in het algemeen en de splitsing waarbij een NV of BV wordt gesplitst of gericht, in het wetsvoorstel zijn…

Verder lezen