Spoedeisend belang, Vz. ABRvS 25 februari 2015, zaaknummer 201409243/2/R6


De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan "Sluis Eefde" vastgesteld. Tegen dit besluit heeft verzoeker beroep ingesteld. Verzoeker heeft de voorzieningenrechter verzocht een voorlopige voorziening te treffen. Het plan is vastgesteld in verband met de beoogde uitbreiding van de sluis te Eefde. Verzoeker kan zich niet verenigen met het plan en vreest bij inwerkingtreding daarvan onomkeerbare gevolgen voordat uitspraak is gedaan in de hoofdzaak. In dat kader wijst hij op werkzaamheden die plaatsvinden ten behoeve van het verplaatsen van roekenkolonies en op de beoogde renovatie van een pompgebouw dat zou…

Verder lezen
Terug naar overzicht