Spoedeisende bestuursdwang huisvuilzak en begrip overtreder


Bij besluit van 29 maart 2016 hebben B&W van Den Haag hun beslissing om op 11 maart 2016 spoedeisende bestuursdwang toe te passen wegens het in strijd met de Afvalstoffenverordening 2010 op onjuiste wijze aanbieden van huisvuil, op schrift gesteld. Daarbij heeft het college besloten dat een gedeelte van de kosten voor de toepassing van bestuursdwang, te weten een bedrag van € 126,00, voor rekening van appellante komt. In hoger beroep oordeelt de Afdeling bestuursrechtspraak onder meer als volgt.

De toepassing van spoedeisende bestuursdwang heeft…

Verder lezen
Terug naar overzicht