Spookpartij wordt in hoger beroep alsnog niet-ontvankelijk verklaard


Nu J+J naar eigen zeggen geen bestaande rechtspersoon is noch een vennootschap die over een recht beschikt om op eigen naam als procespartij op te treden en zij zich in de appeldagvaarding een rechtspersoon naar Duits recht noemt en dan dus evenmin een natuurlijke persoon kan zijn, zal J+J in de inleidende vordering (alsnog) niet-ontvankelijk worden verklaard.

Feiten
Op 2 september 2008 heeft de Fiscale Inlichtingen en Opsporingsdient (FIOD) doorzoekingen gedaan en een aantal verdachten aangehouden in het kader van een beleggingsfraudezaak, …

Verder lezen
Terug naar overzicht