Sprongcassatie ingesteld inzake artikel 21 lid 11 SW als huurder woning erft


In Notafax 2008, nr 262 maakten wij melding van een uitspraak van de Rechtbank Den Haag over de toepassing van artikel 21 lid 11 SW dat per 1 januari 2006 is ingevoerd. De vraag die hierbij centraal stond was of voor het successierecht een waardedruk in aanmerking kan worden genomen als een verhuurde woning wordt geërfd door de betreffende huurder. De Rechtbank oordeelde dat de woning in vrij opleverbare staat moest worden gewaardeerd. De belanghebbende had tegen deze uitspraak in eerste instantie hoger beroep ingesteld bij het Hof. Thans heeft…

Verder lezen