EVRM

EVRM: een introductie

Het EVRM staat voor: Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden. Het EVRM waarborgt de universele mensenrechten en geldt voor alle leden van de Raad van Europa en de Europese Unie. De Raad van Europa houdt toezicht op de naleving van het EVRM door alle lidstaten.

Het EVRM bevat 18 wetsartikelen en 15 protocollen. De wetsartikelen betreffen verboden, rechten en fundamentele vrijheden van de mensen, zoals:

  • recht op bescherming van de privésfeer (artikel 8 EVRM);
  • vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst (artikel 9 EVRM);
  • vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM);
  • verbod op discriminatie (artikel 14 EVRM).

EVRM en Nederlands recht: directe werking

In Nederland heeft het EVRM een directe werking. Dit houdt in dat de rechterlijke macht alle wetgeving direct aan het EVRM dient te toetsen. Deze directe werking is opgenomen in artikel 94 van de Grondwet. In België en Frankrijk heeft het EVRM ook een directe werking, in andere lidstaten zoals Duitsland is dit anders geregeld.

Bij schending van de mensenrechten in Nederland wendt een gedupeerde zich allereerst tot de nationale gerechtelijke instanties. Na een procedure tot aan de hoogste Nederlandse gerechtelijke instantie (de Hoge Raad) kan op Europees niveau worden doorgeprocedeerd bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Een uitspraak van het EHRM is bindend.

Wat biedt Sdu u op het gebied van het EVRM?

Sdu toont u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van het EVRM. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Toonaangevend op het gebied van EVRM-jurisprudentie is «EHRC» (European Human Rights Cases). Tevens biedt «JV» (Jurisprudentie Vreemdelingenrecht) een bredere oriëntatie op asiel- en vluchtelingenrecht en het reguliere vreemdelingenrecht.

De «EHRC» biedt een selectie van de actuele rechtspraak van het Europese Hof voor de rechten van de mens (EHRM) en het Europese Hof van Justitie (HvJ EG). Nagenoeg alle arresten zijn voorzien van praktijkgerichte annotaties die de uitspraak in de context van de rechtsontwikkelingen plaatsen.

De «JV» betreft een selectie van uitspraken over het asiel- en vluchtelingenrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Tevens wordt jurisprudentie gepubliceerd over onder meer nationaliteitswetgeving, de Wet arbeid vreemdelingen en internationale regelgeving (o.a. EU-verdrag, EVRM, Verdrag van Schengen en Dublinverordening).

In Sdu Commentaar EVRM worden het EVRM en de Protocollen artikelsgewijs becommentarieerd.

EVRM in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie