Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht: een introductie

In het vreemdelingenrecht is de wet- en regelgeving vastgelegd omtrent de rechtspositie van vreemdelingen ten opzichte van eigen onderdanen. Een andere benaming voor vreemdelingenrecht is migratierecht. In het algemeen richt vreemdelingenrecht zich op mensen uit het buitenland die zich in Nederland willen vestigen. Maar ook rechtsgeldigheid van buitenlandse huwelijken of vaststellen van de nationaliteit van een kind dat in het buitenland is geboren, behoort tot het vreemdelingenrecht.

Vreemdelingenrecht voor reguliere immigranten

Reguliere immigranten vragen een verblijfsvergunning aan om verschillende redenen:

  • Ziekenhuisbezoek, medische redenen;
  • Volgen van een studie;
  • Werk;
  • Slachtoffer of getuige van mensenhandel;
  • Toeristenvisum.

Asielrecht als onderdeel van het vreemdelingenrecht

Het asielrecht is een onderdeel van het vreemdelingenrecht dat zich richt op vluchtelingen uit het buitenland die asiel willen aanvragen. Het gaat over asielzoekers en mensen die al een vluchtelingenstatus hebben.

Wetgeving op het gebied van vreemdelingenrecht

Het vreemdelingenrecht is een bijzondere vorm van het bestuursrecht. De belangrijkste wet is de Vreemdelingenwet 2000, verder uitgewerkt in het Vreemdelingenbesluit en de Vreemdelingencirculaire. Wanneer deze bijzondere wetgeving niet van toepassing is, valt men terug op de Algemene wet bestuursrecht (Awb). In het asielrecht speelt  de Europese Dublinverordening (de Overeenkomst van Dublin), die stelt dat er maar in één land asiel aangevraagd mag worden, een belangrijke rol.

Wat biedt Sdu u op het gebied van vreemdelingenrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van vreemdelingenrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Vreemdelingenrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie