Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht: een introductie

In het staats- en bestuursrecht staat de rol van de overheid in de samenleving centraal, dat betekent dat het vaak om actuele en maatschappelijke vraagstukken gaat. In het staats- en bestuursrecht gaat het altijd om de verhouding tussen burgers en overheid. Aan de ene kant waarborgt het individuele belangen van burgers en aan de andere kant behartigt het staats- en bestuursrecht het algemeen belang. Rechtspraak gaat bijvoorbeeld over evenementvergunningen, verblijfsvergunningen of maatschappelijke problemen zoals de openbare orde en de Wmo-problematiek.

Het staatsrecht gaat over de bevoegdheden en instelling van alle staatsorganen en hun verhouding tot de burgers. Het bestuursrecht beschrijft hoe de organen de bevoegdheden kunnen gebruiken en houdt zich voornamelijk bezig met besluiten van organen die zich op specifieke terreinen tot de burgers richten. Voorbeelden van zulke besluiten zijn besluiten op een aanvraag van een omgevingsvergunning voor de bouw of op een aanvraag van een uitkering. Een belangrijk onderwerp van het bestuursrecht is uiteraard de bescherming van de rechten van de burger.

Het legaliteitsbeginsel

In het staats- en bestuursrecht wordt uitgegaan van het legaliteitsbeginsel dat inhoudt dat overheidshandelen gebaseerd moet zijn op een vooraf aanwezige wettelijke bepaling die zegt dat iets mag. Dit in tegenstelling tot de rechtspositie van burgers in het privaatrecht waar burgers juist alles mogen tenzij het verboden wordt door de wet.

Bekende staats- en bestuursrechtelijke wet- en regelgeving

  • Awb, Algemene wet bestuursrecht
  • Omgevingswet (zal binnen een paar jaar in werking treden)
  • Wbp, Wet bescherming persoonsgegevens
  • Wob, Wet openbaarheid van bestuur

Wat biedt Sdu u op het gebied van staats- en bestuursrecht?

We tonen u graag een selectie van de vakinformatie op het gebied van staats- en bestuursrecht. Op deze pagina vindt u actuele content die we samen met experts uit de rechtspraktijk creëren.

Staats- en bestuursrecht in de webshop

Naar de webshop

Toegang tot al onze juridische informatie?

    • Neem een dag- of weekabonnement op onze online databank OpMaat
    • Krijg direct toegang tot al onze bronnen en vindt het antwoord op uw zoekvraag
Meer informatie
(45.417 artikelen)

Uit het archief