Staatsblad 2016, 115: Besluit van 22 maart 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (Stb. 2016…

Besluit van 22 maart 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 16 maart 2016 tot wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het toekomstbestendig maken van de publieke mediadienst (Stb. 2016, 114)

Gepubliceerd op: 30-03-2016


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht