Staatscourant 2003, 140: BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 JULI 2003 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHOENHERSTELLERSBEDRIJF INZAKE OUDERE WERKNEMERS

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 21 JULI 2003 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR HET SCHOENHERSTELLERSBEDRIJF INZAKE OUDERE WERKNEMERS

Gepubliceerd op: 24-07-2003


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht