Staatscourant 2008, 253: Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34134, tot intrekking van de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 december 2008, nr. AM/BR/08/34134, tot intrekking van de Tijdelijke regeling brugbanen niet-uitkeringsgerechtigde herbeoordeelden

Gepubliceerd op: 31-12-2008


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht