Staatscourant 2009, 18103: Rectificatie Omzetbelasting. Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden

Rectificatie Omzetbelasting. Diverse kostenposten bij uitbestede werkzaamheden

Gepubliceerd op: 14-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht