Staatscourant 2009, 18168: BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 24 NOVEMBER 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

BESLUIT VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VAN 24 NOVEMBER 2009 TOT ALGEMEEN VERBINDENDVERKLARING VAN BEPALINGEN VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Gepubliceerd op: 30-11-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht