Staatscourant 2009, 18335: Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 november 2009, nr. BJZ2009059610, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 van de bedragen, genoemd in de…

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 november 2009, nr. BJZ2009059610, houdende aanpassing voor het tijdvak dat loopt van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2010 van de bedragen, genoemd in de artikelen 14, eerste lid, en 18, eerste lid, van de Wet op de huurtoeslag, van de minimum-inkomensijkpunten, bedoeld in artikel 17, eerste lid, van die wet en van de factoren, bedoeld in artikel 19, tweede lid, van die wet alsmede van de bedragen, genoemd in artikel 2a, tweede lid, onderdelen b en c, van het Besluit op de huurtoeslag (Regeling huurtoeslaggrenzen 2010)

Gepubliceerd op: 01-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht