Staatscourant 2009, 18404: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Recreatie

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 27 november 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst Recreatie

Gepubliceerd op: 01-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht