Staatscourant 2009, 18610: Regeling van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat van 26 november 2009, nr. BJZ2009062681, houdende intrekking van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting…

Regeling van de Ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer en van Verkeer en Waterstaat van 26 november 2009, nr. BJZ2009062681, houdende intrekking van de regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat van 3 september 1985, houdende aanwijzing keuringsinstantie typekeuring bromfietsen luchtverontreiniging

Gepubliceerd op: 04-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht