Staatscourant 2009, 18807: Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 december 2009, nr. 2009-0000656785, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88…

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 december 2009, nr. 2009-0000656785, tot wijziging van de regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken van 23 oktober 1989, nr. CW88/13/U76, tot vaststelling van de modellen, bedoeld in de Kieswet en het Kiesbesluit in verband met de wet van 29 oktober 2009 tot wijziging van de Kieswet en enkele andere wetten houdende invoering van het stemmen met een stempas in een stembureau naar keuze binnen de eigen gemeente (Stb. 452)

Gepubliceerd op: 09-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht