Staatscourant 2009, 19059: Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2009, nr. 2009-0000689862 tot wijziging van de Regeling burgerservicenummer in verband met de aanpassing van het Logisch Ontwerp BSN

Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 december 2009, nr. 2009-0000689862 tot wijziging van de Regeling burgerservicenummer in verband met de aanpassing van het Logisch Ontwerp BSN

Gepubliceerd op: 14-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht