Staatscourant 2009, 19083: Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009064224, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26,…

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 7 december 2009, nr. BJZ2009064224, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, houdende vaststelling van het percentage van de toetsrente, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van de Wet bevordering eigenwoningbezit, de financieringslastnorm, bedoeld in artikel 29, eerste lid, van die wet, het percentage waarmee die financieringslastnorm ten hoogste kan worden vermeerderd, bedoeld in artikel 29, tweede lid, van die wet, en de inkomensklassen, en de daarbij behorende toetsrente, maximale hypothecaire lening, financieringslastnorm en laatstgenoemd percentage, bedoeld in artikel 29, vijfde lid, van die wet (Regeling koopsubsidiegrenzen 2010)

Gepubliceerd op: 14-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht