Staatscourant 2009, 19161: Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2009, nr. 53990, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij ter introductie van een registratieplicht voor aalvangsten

Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 7 december 2009, nr. 53990, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling visserij ter introductie van een registratieplicht voor aalvangsten

Gepubliceerd op: 15-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht