Staatscourant 2009, 19308: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf.

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor het Natuursteenbedrijf.

Gepubliceerd op: 11-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht