Staatscourant 2009, 19438: Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207140, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207140, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders Kaderwet EZ-subsidies

Gepubliceerd op: 17-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht