Staatscourant 2009, 19443: Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207157, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL voor aangelegenheden…

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 december 2009, nr. WJZ/9207157, houdende regels inzake het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL voor aangelegenheden betreffende ontheffingen van de jaarrekeningplicht (Besluit mandaat, volmacht en machtiging algemeen directeur Agentschap NL betreffende ontheffingen jaarrekeningplicht)

Gepubliceerd op: 17-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht