Staatscourant 2009, 19479: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Mode- en Sportdetailhandel

Gepubliceerd op: 15-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht