Staatscourant 2009, 19480: Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 december 2009 tot algemeen verbindendverklaring van bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst voor de Timmerindustrie

Gepubliceerd op: 15-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht