Staatscourant 2009, 19523: Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit ambtshalve verminderen of teruggeven

Gepubliceerd op: 17-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht