Staatscourant 2009, 19618: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. K&L2009065191, tot wijziging van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, de…

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. K&L2009065191, tot wijziging van de Regeling gefluoreerde broeikasgassen en gereguleerde stoffen koelinstallaties, de Regeling gefluoreerde broeikasgassen hoogspanningsschakelaars en de Regeling gefluoreerde broeikasgassen brandbeveiligingssystemen in verband met de vaststelling van vergoedingen voor examens en enkele verduidelijkingen en verbeteringen (wijzigingen in verband met vergoedingen voor examens en enkele verbeteringen)

Gepubliceerd op: 18-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht