Staatscourant 2009, 19683: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2009, nr. DL/B/176280, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen…

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2009, nr. DL/B/176280, houdende wijziging van de Subsidieregeling regionale samenwerkingsverbanden en landelijke expertisecentra lerarenopleidingen 2006–2008 in verband met verlenging van de subsidietermijn

Gepubliceerd op: 18-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht