Staatscourant 2009, 19693: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. BJZ2009064968, houdende bepalingen met betrekking tot de hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en…

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. BJZ2009064968, houdende bepalingen met betrekking tot de hygiëne en veiligheid van badinrichtingen en zwemgelegenheden (Regeling hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden)

Gepubliceerd op: 21-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht