Staatscourant 2009, 19700: Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende een aanwijzing van ambtenaren van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren voor bevoegdheden van de Algemene wet inzake rijksbelastingen …

Besluit van de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat houdende een aanwijzing van ambtenaren van het Bureau verontreinigingsheffing rijkswateren voor bevoegdheden van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Uitvoeringsbesluit verontreinigingsheffing rijkswateren)

Gepubliceerd op: 21-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht