Staatscourant 2009, 19752: Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 14 december 2009, nr. BJZ2009065769, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling inburgering, de Regeling vrijwillige inburgering niet…

Regeling van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 14 december 2009, nr. BJZ2009065769, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, tot wijziging van de Regeling inburgering, de Regeling vrijwillige inburgering niet-G31 2007, de Uitvoeringsregeling brede doeluitkering sociaal, integratie en veiligheid en de Regeling persoonsvolgend budget voor inburgering in de opvang (vrijwillige inburgering, persoonsvolgend budget en enkele andere wijzigingen)

Gepubliceerd op: 21-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht