Staatscourant 2009, 19763: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. DGM/K&L2009065926, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu…

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. DGM/K&L2009065926, tot wijziging van de Aanwijzingsregeling willekeurige afschrijving en investeringsaftrek milieu-investeringen 2009 (vervanging bijlage)

Gepubliceerd op: 21-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht