Staatscourant 2009, 19870: Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. BJZ2009065604, houdende wijziging van een aantal besluiten die strekken tot het verlenen van mandaat aan SenterNovem…

Besluit van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 10 december 2009, nr. BJZ2009065604, houdende wijziging van een aantal besluiten die strekken tot het verlenen van mandaat aan SenterNovem en de Dienst Uitvoering (naamswijziging SenterNovem en Dienst Uitvoering)

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht