Staatscourant 2009, 19990: Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. K&L2009065561, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, de…

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 8 december 2009, nr. K&L2009065561, houdende wijziging van de Subsidieregeling emissieverminderende voorzieningen voor voertuigen, de Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen en de Subsidieregeling motorrijtuigen met een emissiearme dieselmotor en recht op teruggaaf BPM

Gepubliceerd op: 30-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht