Staatscourant 2009, 19997: Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 15 december 2009, nr. DDS2009066456, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal…

Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 15 december 2009, nr. DDS2009066456, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de Dienst Uitvoering Onderwijs tot uitoefening van een aantal bevoegdheden op grond van de wet- en regelgeving op het terrein van de inburgering

Gepubliceerd op: 22-12-2009


Open PDF

Verder lezen
Terug naar overzicht